Tìm kiếm

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng Phú Yên

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
PHÓ GIÁM ĐỐC: Nguyễn Hữu Hoàng
DĐ: 0983183729; ĐTCQ: 057-3811877
II. CÁC PHÒNG:
1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 
(ĐT: 057-3811877 – FAX: 057-3811877)
2. PHÒNG GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG
3. PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD

0 nhận xét:

Đăng nhận xét