Tìm kiếm

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng - Sở Xây dựng Phú Yên

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Việt
ĐTCQ: 057-3811877
DĐ: 0905359019
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÁC PHÒNG:
1/ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (ĐT: 057-3811877 – FAX: 057-3811877)
2/ PHÒNG QUY KIỂM ĐỊNH
3/ PHÒNG THÍ NGHIỆM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét