Tìm kiếm

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng Phú Yên

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện các hoạt động giám định chất lượng công trình; giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật; cung cấp các dịch vụ tư vấn giám định, kiểm định chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
2. Nhiệm vụ
Thực hiện chức năng giám định chất lượng công trình xây dựng thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan tiến hành tố tụng, gồm:
+ Giám định, kiểm định chất lượng, khối lượng, sự cố công trình của công  trình.
+ Giám định tư pháp và giám định tư pháp theo vụ việc về lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật về  giám định tư pháp.
- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, gồm:
+ Thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng tại nơi sản xuất, nơi kinh doanh và tại công trình;
+ Thí nghiệm, kiểm tra, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật bán sản phẩm, cấu kiện, bộ phận công trình, hạng mục công trình phục vụ công tác nghiệm thu;
+ Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu trong giai đoạn thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;
+ Kiểm định đánh giá chất lượng công trình đang sử dụng có nhu cầu sửa chữa, mở rộng, cải tạo, nâng cấp, phá dỡ hoặc xảy ra sự cố và công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng đối với các công trình thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng;
+ Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn vật liệu xây dựng;
+ Tham gia công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về xây dựng, vật liệu xây dựng;
+ Tham gia tư vấn quản lý các dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng khi có yêu cầu;
+ Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán, tổng dự toán công trình thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng;
+ Phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chất lượng công trình xây dựng, kiểm định xây dựng, an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Xây dựng giao.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét