Tìm kiếm

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng - Sở Xây dựng Phú Yên

01

02

03

04

05

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Địa chỉ liện hệ

+ Địa chỉ: 02A Lý Tự Trọng, phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
+ Điện thoại: 0573.811877               Fax: 057.3842020
+ Email: trungtamgiamdinhchatluongxd@gmail.com.
+ Số tài khoản: 102010002678913 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Yên.
+ Mã số thuế: 4401028779.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Việt
ĐTCQ: 057-3811877
DĐ: 0905359019
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÁC PHÒNG:
1/ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (ĐT: 057-3811877 – FAX: 057-3811877)
2/ PHÒNG QUY KIỂM ĐỊNH
3/ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng
Trung tâm giám định xây dựng là tổ chức trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng – Sở Xây dựng thực hiện các hoạt động giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp thuộc phạm vi, lĩnh vực Sở Xây dựng quản lý; cung cấp các dịch vụ tư vấn giám định, kiểm định chất lượng các công trình thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.
2. Nhiệm vụ
- Thực hiện chức năng giám định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan tiến hành tố tụng, gồm:
+ Giám định, kiểm định chất lượng, khối lượng, sự cố công trình của công trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
+ Giám định tư pháp về lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.
- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, gồm:
+ Thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng tại nơi sản xuất, nơi kinh doanh và tại công trình;
+ Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng trước khi đưa vào công trình;
+ Thí nghiệm, kiểm tra, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật bán sản phẩm, cấu kiện, bộ phận công trình, hạng mục công trình phục vụ công tác nghiệm thu;
+ Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật theo sự phân công của Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng hoặc Sở Xây dựng;
+ Kiểm định đánh giá chất lượng công trình đang sử dụng có nhu cầu sửa chữa, mở rộng cải tạo, nâng cấp, phá dỡ hoặc xảy ra sự cố;
+ Kiểm định chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng (theo yêu cầu của chủ đầu tư);
+ Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn vật liệu xây dựng và cấu kiện, kết cấu xây dựng;
+ Tham gia công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về xây dựng, vật liệu xây dựng;
+ Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự các công trình Dân dụng, Công nghiệp (công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ), Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình cấp thoát và vệ sinh môi trường nông thôn), Giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, công trình cầu và đường quốc lộ qua đô thị), Quốc phòng, An ninh (công trình dân dụng) theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

Giới thiệu về Trung tâm

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên; có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Yên để hoạt động theo quy định của pháp luật chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Chi cục Giám định xây dựng và Sở Xây dựng. 
- Tên đơn vị: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.
- Đơn vị chủ quản: Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng.
- Cơ quan Quyết định thành lập: UBND tỉnh Phú Yên.
- Địa chỉ: Tầng 03, 02A Lý Tự Trọng, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Điện thoại: 057.3811877               
- Email: Trungtamgiamdinhchatluongxd@gmail.com
- Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Văn Việt – Di động: 0905359019.
+ Số tài khoản: 102010002678913 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Yên.

+ Mã số thuế: 4401028779.